Westline Boats

PROJEKT


Westline Boats


Med Westline Boats har vi samarbetat i en abonnemangsform där vi löpande har producerat bildmaterial som presenterar verksamheten och produkterna. Vi har också arbetat med storytelling och gjort filmproduktioner som visualiserar kundupplevelsen och hantverket som ligger bakom båtarna.


Efter lansering av flera filmproduktioner och publicering i flera digitala kanaler har intresset för båtarna ökat och orderboken fyllts på.