Film

Film som lönar sig!


Här  får du film och storytelling som fångar din publik!


Det innebär att vi producerar en film som visar vad din målgrupp behöver se för att ta sig vidare i sin köpresa. En välgenomtänkt filmproduktion ökar dina chanser att skapa attraktionskraft och ge dig önskat resultat.


Med Moodshots som partner säkerställer vi att budskap och kundnytta förmedlas och väcker de känslor som får din målgrupp att gå från tanke till handling.Vi gör det snyggt och professionellt.

Det verkar enkelt men...

...det är det inte!


Man har bara några få sekunder på sig att fånga målgruppens uppmärksamhet i dagens oändliga flöde av content.


Med Moodshots regiseras script och storyboard noggrant för att skapa visuell attraktionskraft som håller tittaren kvar och låter ditt budskap komma fram. 


Vi gör film som passar dina behov och landar rätt. 


Ofta handlar det om att inspirera och skapa varumärkeskännedom med en branding video. Andra gånger är det för att demonstrera t.ex en produkt eller informera om en verksamhet. 


Det kan också vara en kundberättelse som försvarar er ställning på marknaden och inger förtroende hos tittaren.


Oavsett vilket garanteras att empati och auktoritet, som är två viktiga komponenter i en bra story, förmedlas med en tydlig CTA**CTA - Call To Action

 

Vad vill du att din publik ska känna, tänka och göra när den sett klart filmen?

Har du flörtat nån gång?

Då vet du att man behöver anstränga sig lite för lyckas.


Moodshots signum är att krydda varje film med visuellt attraktiva "eye catching" uttryck i harmoni med musik och ljudeffekter som skapar en cinematisk upplevelse och väcker känslor som får tittaren att bli intresserad.


Det ger ett professionellt intryck som attraherar målgruppen.


Vi använder Epidemic Sound som ger näst intill oändliga möjligheter att skapa känsla som berör.