Strategiskt content

Strategiskt content

leder kunder dit du vill!

Skulle du sätta segel mot en okänd destination utan att först ta ut en kurs för att nå fram?


Många företag producerar content för att nå nya kunder men de kommunicerar bara vad de gör och hur de gör det. Kundnyttan kommer inte fram och de når inte sina mål. 


Det finns många aspekter att ta hänsyn till innan man producerar bild och film för sin digitala marknadsföring om den ska bli lönsam.


- Vem är det man försöker påverka?

- Vad är det egentligen man vill uppnå?

- Hur ska man nå fram och skapa attraktionskraft?

- Varför ska den tänkta kunden välja just ditt erbjudande?


Nyckeln till framgång att att skapa rätt innehåll vid rätt tidpunkt riktat till rätt målgrupp för att leda den från tanke till handling genom hela sin köpresa.
Med Moodshots vid rodret styr vi skutan mot ert mål och ser till att ert content ger er önskat resultat!

Hur gör vi då?Jag hjälper er att kartlägga sex viktiga aspekter som avgör vad som skall produceras för att ni skall nå önskat resultat och få tillbaka kostnaden för produktionen.


Ni får hjälp att identifiera er målgrupp m a p såväl demografi som psykografi för att skapa en tydlig bild över vilka era potentiella kunder verkligen är och vad de har för behov.


Därefter kartlägger vi era mål för att bestämma vilken typ av content som leder målgruppen närmare ett köp.


Det kan t ex vara att skapa varumärkeskännedom, att  övertyga någon som överväger att handla eller att förmedla ett konkret erbjudande.


Bra content utformas med respekt för kundens köpresa och optimeras för maximal exponering i relevanta kanaler.


Vad är ert "varför?"Alla företag vet vad de gör och hur de gör det, men många vet inte varför de gör det.


De mest framgångsrika företagen har ett större syfte än den faktiska produkten eller tjänsten som erbjuds.


Kan vi besvara och kommunicera varför ni gör vad ni gör och hur detta möter era kunders önskemål blir de mer benägna att vilja handla.


Psykologiskt handlar vi människor gärna på känsla för att sedan rättfärdiga våra beslut med rationella argument.


Jag hjälper er att kommunicera ert "varför?"


Då kan ni särskilja er från era konkurrenter, även om de erbjuder likartade produkter och tjänster.