Strategiskt content

Du behöver en strategi för att nå resultat!

Strategiskt content i digital marknadsföring handlar om att producera innehåll som ger något tillbaka på investeringen.


Det kräver taktiker för att fylla sitt syfte och hjälpa din verksamhet att ta befintliga och nya kunder från tanke till handling.


Ditt content är din taktik men utan en strategi blir det mest skapande för skapandets skull. Meningslöst "brus" utan resultat. Du vet ju själv hur mycket du sveper ointresserat förbi. 


Det handlar om att skapa RÄTT innehåll vid RÄTT tidpunk riktat till RÄTT målgrupp och få den att vilja och välja att vända sig till dig.


Det betyder att du leder din kund genom hela köpresan; från att inte känna till dig till att faktiskt handla av dig.


Det är precis vad Moodshots kan hjälpa dig med.

Hur gör vi då?


Med Moodshots som partner får du hjälp att forma en vinnande strategi och producera content därefter.


Vi identifierar din tänkta kund, kartlägger dina mål och tar fram en content plan. Ditt content uformas med respekt för kundens köpresa, för att attrahera, väcka intresse och skapa engagemang som leder till försäljning.


Vi optimerar ditt content för din publik och olika publiceringsplattformar och skapar en behaglig upplevelse för betraktaren. Dina mål avgör vilka mätdata som är relevanta att följa upp. De ger dig en indikation på om vi behöver ändra taktik eller kurs.


Vi börjar med att sätta oss ned tillsammans och ställa en massa besvärliga frågor om din verksamhet och varför du överhuvud taget bedriver den.


Ja, du läste rätt. "Varför du bedriver den..."


De mest framgångsrika företagen har ett större syfte än den faktiska produkten eller tjänsten som erbjuds. Kan vi besvara och kommunicera varför någon skall handla av dig så är vi på rätt väg. Det gör kunden mer benägen att vilja handla. Vi människor handlar gärna på känsla och rättfärdigar våra beslut med rationella och logiska argument.


Du sitter t ex inte med en iPhone i din hand eller kör runt i en Porsche för att de skulle ha några specifika tekniska egenskaper. Du har identifierat dig med varumärket som har ett större syfte än produkten som sådan.